1. Home
  2. News
  3. Οι δυσμενέστατες δημογραφικές εξελίξεις

Οι δυσμενέστατες δημογραφικές εξελίξεις

Οι δυσμενέστατες δημογραφικές εξελίξεις
Οι δυσμενέστατες δημογραφικές εξελίξεις

Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑ
Ταξίαρχου εα

Θεωρούμε ότι είναι ΕΘΝΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ , για να μη χρησιμοποιήσουμε βαρύτερο χαρακτηρισμό το γεγονός, ότι ελάχιστα από τα πολιτικά κόμματα, αναφέρονται στα προγράμματα των, στο ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Δ.Π), ενώ ακόμα και εκείνα που αναφέρονται πραγματοποιούν ελάχιστα, από τα υποσχόμενα των, ως συνήθως συμβαίνει , με τις προεκλογικές των υποσχέσεις.

Όμως το Δ.Π δυστυχώς είναι ΕΔΩ. Αποτελεί κατά την ταπεινή μας άποψη, το μεγαλύτερο, σοβαρότερο, το διαχρονικότερο, το οξύτερο, το πλέον δυσεπίλυτο και το πλέον δαπανηρό πρόβλημα της χώρας και επηρεάζει ΑΜΕΣΑ και ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ, σειρά άλλων προβλημάτων (όπως τα αναλύουμε λεπτομερώς σε πόνημα μας) τα οποία έχουν αρχίσει ήδη, να εμφανίζονται έντονα και τα οποία δυστυχώς προβλέπεται να επιδεινώνονται συνεχώς, αν δεν ληφθούν, όσο είναι καιρός (αν δεν έχει παρέλθει) τα αναγκαία και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ (και όχι εμβολλωματικά και ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΗΜΙΜΕΤΡΑ) και πλέον σημαντικά και ζωτικής σημασίας παραγόμενα προβλήματα τα οποία δημιουργεί είναι:

1. Η εξαφάνιση του ιστορικού Γένους των Ελλήνων από του προσώπου της γης μέσα στο ορατό μέλλον, όπως το αναλύουμε στην σελίδα 51 του πονήματος μας, βάσει των οποίων το 2077 οι γεννήσεις θα κατέλθουν στις 6000 ετησίως.

2. Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Κ.Α.Σ). Αρκεί να αναφέρουμε ότι κατά την δεκαετίαν του τριάντα η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους ήταν 14 προς 1 ενώ το 1999 η αναλογία αυτή έπεσε στο 1,8 προς 1 και για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί το Σύστημα προς τις υποχρεώσεις του πρέπει η αναλογία αυτή να είναι στο 4,5 / 1 και μετά την οικονομική κρίση των ετών (1999-2019) στο 10 / 1


3. Η ΑΜΥΝΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ της ΧΩΡΑΣ. Αρκεί να αναφέρουμε, ότι και τα πλέον σύγχρονα και τελειότατα οπλικά συστήματα χωρίς χειριστές είναι ως ανύπαρκτα. Και άλλα δευτερευούσης, αλλά όχι ήσσονος σημασίας θέματα.


Για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ επίλυση του Δ.Π που αποτελεί κατ΄αποκλειστικότητα θέμα ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ και ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ νέων προσοντούχων, παραγωγικής ηλικίας, σε άλλες χώρες, πρέπει να θεσπιστούν ευεργετικά μέτρα σε πολλούς τομείς, όπως είναι από τους πλέον σημαντικούς :


Η μείωση της ΑΝΕΡΓΙΑΣ με την δημιουργία νέων και ικανοποιητικά αμειβομένων θέσεων εργασίας, τόσο στον Δημόσιον και προπάντων στον ιδιωτικό τομέα, που είναι και ο πλέον παραγωγικός, με την βασική προϋπόθεση της συνδέσεως της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ με τις ανάγκες της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, κάθε περιοχής αλλά και βάσει των σχεδιασμών και των προβλέψεων και αυτά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαζόντων νέων. Αν π.χ προβλέπεται η εξόρυξη υδρογονανθράκων στην χώρα μας θα πρέπει να υπάρξει παραγωγή, διά της Εκπαιδεύσεως αναλόγου προσωπικού, προς την κάλυψη αναγκών, για τον σκοπό αυτό. Η απρογραμμάτιστη και τυχαία κατανομή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ειδικότερα των περιφερειών, προς εξυπηρέτηση κομματικών, ή τοπικών σκοπιμοτήτων ή υπερπαραγωγή ειδικοτήτων, όπως είναι της νομικής, όταν οι νομικοί των Αθηνών είναι περισσότεροι από αυτούς της Νέας Υόρκης μόνο λογική δεν είναι.


1. Η αύξηση της Πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής προϊόντων αρίστης ποιότητος, γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, μελισσοκομικών, βιολογικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, αλλά προπάντων σε προσιτές τιμές, ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση προς τα εισαγόμενα και να αυξηθούν τα εξαγόμενα με παράλληλη μείωση των εισαγόμενων, πάσης φύσεως προϊόντων.

2. Την πραγματοποίηση όσων προβλέπει το Ομόφωνο πόρισμα της επί του θέματος Διακομματικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής, το οποίο υπεβλήθη στο προεδρείο της Βουλής στις 10/02/1993 με κυριότερη αυτήν που αναφέρεται στην ίδρυση Υφυπουργείου Δημογραφίας, (όπως το ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ της σελίδας 159 του πονήματος μας).


3. Την μείωση των Αμβλώσεων(2) με την δημιουργία ενδιαιτημάτων (στεγών) για τις άγαμες κυοφορούσες, όπως τις είχε θεσμοθετήσει ο Μακαριστός Χριστόδουλος.


4. Την κάλυψη των δαπανών , για όσες φορές επιχειρούν , τα άτεκνα ζευγάρια με την μέθοδο της Ι.Υ.Α (Εξωσωματικής) (3) από το ΔΗΜΟΣΙΟ .


5. Τον περιορισμό των τροχαίων και των πάσης φύσεως ατυχημάτων, στα οποία η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση σε τροχαία, πνιγμούς, εργατικά και άλλα ατυχήματα, με την εισαγωγή μαθημάτων προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής σε όλες τις κλίμακες της Εκπαιδεύσεως.


6. Την προστασία της βρεφικής και παιδικής ηλικίας από την θνησιμότητα.


7. Την προστασία των νέων από τη μάστιγα των ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και των μεταδιδομένων ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΩΝ νοσημάτων.


8. Την δημιουργία βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών σε όλη την επικράτεια, που θα λειτουργούν καθ΄όλη την διάρκεια του χρόνου και του εικοσιτετραώρου καθόσον υπάρχουν εργαζόμενες, μητέρες (και μονογονεικές οικογένειες) όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου και δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδία των, όπως είναι οι εργαζόμενες σε Νοσοκομεία στην ΕΛΑΣ, στις ΕΔ, στις Συγκοινωνίες σε θέατρα και τους χώρους ψυχαγωγίας, στην Ενημέρωση και άλλα. Τέτοιου είδους σταθμοί μπορούν να δημιουργηθούν σε μεγάλα Νοσοκομεία, σε μεγάλα εργοστάσια, σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς συγκοινωνιών και άλλα. Οίκοθεν νοείται ότι οι σταθμοί αυτοί πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο ανθρώπινο προσωπικό προς παντός είδους παροχή υπηρεσιών προς τους τροφίμους, καθώς θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος κανονισμός λειτουργίας, με οργανόγραμμα καθηκοντολόγιο, για κάθε ειδικότητα και φυσικά και προϊστάμενος, υπεύθυνος για τη εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού. Τα αναφέραμε όλα αυτά , τα οποία συμπεριλαμβάνουμε στο πόνημα , το οποίο τα περιγράφουμε με περισσότερες λεπτομέρειες , διότι η φύλαξη και η προφύλαξη από ατυχήματα και οι έκτατες ασθένειες, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το προσωπικό στου Σταθμού. Μόνο με σοβαρά ισχυρά κριτήρια ασφάλειας και φροντίδας είναι σε κάθε περίπτωση προτιμότερος ο Σταθμός, από το να έχεις μίαν ανεκπαίδευτη, τυχαία, ανεύθυνη και αδιάφορη, αγνώστων λοιπών στοιχείων οικιακή βοηθό, η οποία να συμπεριφέρεται με άπρεπο, βάναυσο, ανεξέλεγκτο τρόπο και να ασκεί βίαιη συμπεριφορά σε ότι πιο τρυφερό πιο αγαπητό πλάσμα δημιουργώντας πολλές φορές ψυχικά τραύματα.

Όλα αυτά και άλλα πολλά σχετικά με το πρόβλημα καθιστούν ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ την ίδρυση του προτεινομένου ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ , το οποίο θα υλοποιεί την κυβερνητική ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Κλείνουμε το παρόν δημοσίευμα με την ΕΠΙΚΛΗΣΗ του ομογενούς διαπρεπούς καθηγητού του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης των Η.Π.Α δόκτορος Μιχαήλ Γκιόκα η οποία έχει ως εξής :


Ολόκληρη η Ελλάδα πρέπει να τεθεί επί ποδός πολέμου. Η πορεία των Ελλήνων προς την άβυσσο της Δημογραφικής Καταστροφής πρέπει να σταματήσει εδώ .

Πρέπει να σημαίνει πολεμική έγερση και να αναληφθεί εκστρατεία ενημερώσεως με θερμές και πειστικές εκδηλώσεις προς ενημέρωση του Ελληνικού Λαού από:

.Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας .

.Τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση

.Τους Αρχηγούς των Κομμάτων

.Την Εκκλησία

.Τα Πανεπιστήμια και τα Σχολεία.

.Τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

.Τους Κοινωνικούς Φορείς και

.Τους ανά την ΥΦΗΛΙΟΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣΑς ΕΠΙΔΩΘΟΥΜΕ όλοι οι ανά την ΥΦΗΛΙΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ στην πραγματοποίηση της ΕΠΙΚΛΗΣΕΩΣ του διαπρεπούς ομογενούς καθηγητού.

Παράλληλα με αυτό, ας ασκήσουμε πίεση προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (4), ώστε να θεσμοθετήσει ισχυρά, γενναία και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, για την απόκτηση, όσο το δυνατό περισσότερων ΠΑΙΔΙΩΝ (Θεικών Δώρων) ώστε μαζί με την προτροπή να παρέξει και την δυνατότητα , προς τους νέους Παραγωγικής ηλικίας να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.Άλλοι συμπατριώτες μας θυσίασαν το πολυτιμότερο αγαθό την ζωή των στην πολυτιμότατη ΣΩΤΗΡΙΑ της ΠΑΤΡΙΔΟΣ, όσοι είναι σε παραγωγική ηλικία ας της χαρίσουν ΣΩΤΗΡΙΑ, όχι με το θάνατο, όπως ΟΙ ΗΡΩΕΣ, αλλά με την γονιμότητα και τη ΓΕΝΝΗΣΗ, όσο το δυνατό περισσότερων παιδιών.

Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για μια ΠΑΤΡΙΔΑ σαν την ΕΛΛΑΔΑ.


Χαιρετίζουμε και επικροτούμε τα μέτρα, τα οποία έλαβε για πρώτη φορά η νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση της Ν.Δ όμως χωρίς να έχουμε ούτε κατ΄ελάχιστον αντιπολιτευτική διάθεση, τίποτα δεν μας εμποδίζει, (αντιθέτως το θεωρούμε εποικοδομητικό να διατυπώσουμε τις απόψεις εισηγήσεις μας και αυτό οφείλει να το εκτιμήσει η Κυβέρνηση) προς επίλυση του μείζονος σημασίας αυτού Προβλήματος.


Και τις διατυπώνουμε ευθαρσώς και μετά παρρησίας, χωρίς να αποβλέπουμε σε προσωπικό όφελος, καθ΄όσο , ούτε η ιδιοσυγκρασία, ούτε η αξιοπρέπεια, αλλά ούτε η ηλικία μας το επιτρέπουν, παρά μόνο οι ανησυχίες και η εμπειρία μας, από την πολύχρονη ενασχόληση μας με το ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΕΙΘΕ ΟΙ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ μας να ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΟΥΝ από ΕΥΗΟΚΑ ΩΤΑ. Προσωπικώς τιθέμεθα εθελοντικά και ανιδιοτελώς στην διάθεση παντός αρμοδίου.
more...
© 2020 - Livemedia. All Rights Reserved